Nieuws: Google Analytics verboden?

Nieuws: De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waarschuwt dat Google Analytics binnenkort mogelijk niet meer toegestaan is in Nederland.❌ Op dit moment kan je de tool gewoon blijven gebruiken, zolang IP-adressen anoniem worden gemaakt. De AP onderzoekt twee klachten over het gebruik van Google Analytics in Nederland. Naar verwachting zal er begin 2022 een besluit komen of Google Analytics verboden wordt.

Oostenrijks onderzoek

De waarschuwing wordt gegeven naar aanleiding van een onderzoek naar het gebruik van Google Analytics door een Oostenrijkse website. De Oostenrijke privacytoezichthouder heeft een onderzoek afgerond en geconcludeerd dat deze tool van Google niet voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Google Analytics verboden in Nederland?

En nu?

Bij eRocket hebben we hier al op ingespeeld bij al onze klanten. We zorgen dat de statistieken in de nieuwe variant van Analytics worden ingeladen.

Wij wachten in ieder geval af of we afscheid moeten nemen van de oude variant van de tool. De waarschuwing wil nog niet betekenen dat het definitief is. Wij houden dit goed in de gaten.

Uiteraard is Google al langer bezig met het aanpassen van deze tool. We schreven al eerder over de komst van Google Analytics 4.

Als er meer informatie bekend is, zullen wij dat in dit artikel kenbaar maken!